تلفن  رزرو و تهیه بلیط  :09125321586 - 09355848515

تاریخچه خانه ناصر لشکر

پیشینه خانه و علت نام گذاری آن

این خانه متعلق به عباس خان ناصریان,از فعالان نظامی دوره قاجار بوده است. وی متولد عباس آباد دامغان به سال1239 ش بوده که به دلیل سرکوب شورش ایل باصوری از سوی مظفرالدین شاه لقب " ناصر لشکر" گرفت. ساخت گرمابه,مدرسه و تکیه در عباس آباد و ایجاد امنیت در منطقه شمال دامغان از فعالیتهای او بود.
ناصریان پس از در گذشت در امامزاده جعفر دامغان به خاک سپرده شد.

تماس با ما

آدرس: سمنان، هفت کیاومتری جنوب دامغان، روستای عباس آباد، اقامتگاه بومگردی خانه ناصر لشکر

تلفن تماس: 09125321586

تلفن تماس: 09355848515

ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

اقامتگاه بومگردی خانه ناصر لشکر(تمام صفحه)