اقامتگاه بومگردی خانه ناصر لشکر

Category: Uncategorised Written by meysam minoo

خانه ناصر لشکر کجاست ؟

این خانه در 6 کیلومتری جنوب دامغان در روستای عباس آباد واقع گردیده است و برای دیدن آن باید از مسیر دیوار بارو که جزوه بناهای گلی معروف در ایران با قدمتی بیش از 1000 سال است گذر کرد تا به دیار عباس آباد که در آن امیراعظم -حاکم ایالت قومس در زمان قاجار- به قتل رسیده, رسید. این خانه واقع در روستای عباس آباد است.

در خانه ما همه چیز ساده و با لعابی از رنگ گذشته است.نقش دیوارها از قدمت قاجاری خود می گوید و ما از سرگذشت"ناصر لشکر "برای شما می گوییم. بق بندی داریم که وسیله خوابتان را فراهم کرده و نانی که با گرمای دلمان برایتان مهیا کرده ایم. به لبخندی مهمان ما شوید!